Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Bingöl Belediyesi işbirliğiyle 22 Kasım – 2 Aralık 2017 tarihleri arasında, Bingöl’de düzenlenecek olan 1. Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali’ne başvurular başladı. Şimdiden başvurularda 50 ülkeye ulaşan festival, uzun yıllar sürecek bir etkinlik olmayı hedefliyormuş. Kendilerine yolları açık olsun diyoruz. Konu sınırlaması olmaksınızın kurmaca, belgesel, deneysel ve animasyon türündeki kısa filmlerinizle katılabileceğiniz festivalin başvuru detaylarını yazının devamında bulabilirsiniz.

 

Son Başvuru Tarihi : 15 Kasım 2017

İnternet sitesi için tıkla!

Başvuru için tıkla!

 

 

 

 

 

 

 

 

FESTİVAL HAKKINDA

Bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan 1. ULUSLARARASI BİNGÖL KISA FİLM FESTİVALİ Türkiye’den ve dünyanın farklı bölgelerinden yönetmenlerin KURMACA, BELGESEL, ANİMASYON ve DENEYSEL kategorilerindeki kısa filmlerinin izleyiciyle buluşacağı uluslararası bir kısa film festivali olacaktır. Üniversitesi ve genç nüfusuyla Türkiye’nin dinamik illerinden biri olan Bingöl’de gerçekleştirilecek olan festival ağırlayacağı yerli ve yabancı yönetmenler, dizi ve sinema oyuncuları, yapımcılar ve sinema eleştirmenlerinin katılımı ile uluslararası düzeyde ses getirecek bir organizasyon olma hedefini taşımaktadır.

 

AMAÇ

• Türkiye Sineması için önemli bir endüstri merkezi olmak, sektörel iletişimi ve dayanışmayı arttırmak.

• Dünyaca ünlü saygın sinemacıları ustalık sınıfları, paneller ve atölyeler ile festival kapsamında ağırlamak.

• Bingöl’ün ilginç coğrafi ve fiziki özellikleriyle bir sinema platosu olarak ulusal ve uluslararası film sektöründe tanınmasını sağlamak.

• Kısa filmle ilgilenenleri başarılı ve etkili eserler üretmeye teşvik etmek, özendirmek.

• Türk sinemasının geleceğine olumlu ve destekleyici katkılar sağlamak.

 

KAPSAM

• Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteği ile Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Bingöl Belediyesi’nin işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan 1.Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali amatör ve profesyonel herkese açıktır.

 

TARİHLER

Başvuru başlangıç tarihi : 10 EKİM 2017
Başvuru bitiş tarihi : 17 KASIM 2017
Ön Jüri’nin toplanması : 18 KASIM 2017
Finale kalan eserlerin açıklanacağı tarih (ön jüri)* : 20 KASIM 2017
*Finale kalan eserler için gerekli belgelerin son teslim tarihi : 24 KASIM 2017
Büyük Jüri’nin toplanması : 22 KASIM 2017
Büyük Jüri’nin Kararının belirlenmesi : 25 KASIM 2017
Uluslararası Bingöl Kısa Film Festivali programında bulunan etkinliklerin başlangıcı : 28 KASIM 2017
Uluslararası Bingöl Kısa Film Festivali Ödül Töreni : 2 ARALIK 2017

 

KATILIM KOŞULLARI

• Yarışma “Kurmaca”, “Belgesel” ve “Canlandırma/Animasyon” türünde eserlere açıktır.
• Yarışmada tema sınırlaması yoktur.
• 1 Ocak 2015 sonrasında hazırlanmış olan kısa filmler başvuru yapabilir.
• Süresi jenerik de dahil olmak üzere 20 (yirmi) dakikayı geçmeyen filmler başvuru yapabilir. (Bu şartlara uymayan filmler yarışmaya kabul edilmez.)
• Yarışmacılar en fazla iki eserle yarışmaya katılabilir.
• Başvurular yalnızca online başvuru formu ile yapılabilmektedir. Kargo, posta gibi yollarla fiziksel olarak iletilecek gönderiler değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Filmler Vimeo’ya (.mp(e)g/ .avi / .vob / .mov / .mp4 / .m4v, vb.) yüklenerek şifreli link ile başvuru yapılmalıdır. Filmler Vimeo’ya yüklendikten sonra “Privacy” sekmesi açılarak kişisel şifre belirlenmelidir.
• Belirlenen şifre ve URL bağlantısı www.bingolkisafilm.org adresinden yapılacak başvuru esnasında paylaşılmalıdır.
• Yüklenen filmlerin çözünürlüğü 1920×1080’den az olmamalıdır.
• Filmler Türkçe ise İngilizce, İngilizce ise Türkçe altyazılı olarak yüklenmelidir.
• Yukarıdaki şartlara uymayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

DEĞERLENDİRME

Danışma Kurulu: Danışma Kurulu ulusal veya uluslararası boyutta tanınan, sinema veya ilişkili sanat dallarında uzman 5 kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri yarışma kapsamında gerçekleşecek etkinliklere fikir ve önerileriyle katkıda bulunabilirler.

Ön Jüri: Sinema veya ilişkili sanat dallarında uzmanlaşmış 5 kişiden oluşan Ön Jüri, Danışma Kurulu tarafından belirlenir. Başvuran tüm eserlerin değerlendirmesini yapar ve finale kalan eserleri belirler. Finalde Ana Jüri tarafından değerlendirilmek üzere en az 20 en çok 30 eser seçer.

Ana Jüri: Finale kalan eserleri değerlendirecek olan Ana jüri üyeleri, Danışma Kurulu tarafından belirlenir. Jüri, sinema veya ilişkili sanat dallarında uzman 5 kişiden oluşur. Jüride eğer uygun görülürse Danışma Kurulu’ndan 1 kişi bulunabilir. Ana Jüri finale kalan eserleri değerlendirir ve birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülüne hak kazanan eserleri belirler. Danışma Kurulu, Ana Jüri’nin önerisi üzerine bu ödüller dışında özel ödüller de verebilir.

 

FİNALE KALAN ESERLER

Finale kalan eserler 20 KASIM 2017 tarihinde www.bingolkisafilm.org web sitesinden duyurulacaktır.
Finale kalan eserler için aşağıdaki belgelerin en geç 24 KASIM 2017 saat 17:30’a kadar İde Yapım – Rumeli Caddesi, Zafer sok. No:52 K:5 D:7 Nişantaşı- Şişli /İSTANBUL adresine
ulaştırılması gerekmektedir.

Materyal Listesi:
• Eserin USB flaş bellek içinde gönderilecek olan gösterim kopyaları HD kalitede, Türkçe ve İngilizce altyazılı (Türkçe altyazısı beyaz, İngilizce altyazısı sarı olacak şekilde), ProRes 422 HQ formatında olmalıdır. Eserin aynı zamanda altyazısız gösterim kopyası yine USB ile gönderilmelidir.
• Formatı, HD kalitede olmalıdır.
• Online başvuru formunun imzalanmış çıktısı.
• Eser sahiplerinin yönetmelik şartlarını kabul ettiklerini gösteren, yönetmen ve yapımcı tarafından imzalanmış Uluslararası Bingöl Kısa Film Festivali Yarışması Yönetmeliği’nin her sayfası imzalanmış çıktısı.

∞ İmza sahipleri söz konusu belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu taahhüt eder. Belirtilen bilgiler nedeniyle doğacak hukuki sorumluluk imza sahiplerine aittir. Bilgilerde yanlış ve/veya eksik bilgi tespit edildiği takdirde kişi ödül almış dahi olsa ödül iptal edilerek geri tahsil edilir.

∞ Finale kalan eserlerin yönetmeni ve/veya yapımcısı filmin ticari amaç gözetmeksizin eser sahiplerinin adı belirtilerek Uluslararası Bingöl Kısa Film Festivali tarafından internet, sosyal medya, yurtiçi/yurtdışı etkinlikler ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türlü mecrada sınırsız süre ile gösterilmesine müsaade eder.

∞ Başvuruda bulunan eser sahipleri film üzerindeki çoğaltma, yayma, temsil ile işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkını; eserin ödül alması, ticari amaç gözetilmemesi ve eser sahiplerinin adının belirtilmesi kaydıyla basit lisans vasıtasıyla Uluslararası Bingöl Kısa Film Festivali’ne kullandıracağını kabul ve taahhüt eder.

∞ Ödül almaya hak kazanan eser sahiplerinin basit lisans verilmesine ilişkin gerekli işlemleri gerçekleştirmekten kaçınması halinde eser sahipleri hak ettikleri ödüllerden feragat ettiklerini kabul eder. Böyle bir durumda, söz konusu ödül iptal edilir, başkasına verilmez.

• Yarışmaya gönderilen eser içerisindeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımları sebebiyle üçüncü kişilerden doğacak her türlü telif hakkı ihlali iddiası başvuru sahibinin(yönetmen/yapımcı) sorumluluğundadır. Festivalin oluşumunda katkısı olan hiçbir kurum bu durumdan hukuken sorumlu tutulamaz.
• Ön elemeden geçen filmler festivalin resmi web sitesi www.bingolkisafilm.org’da duyurulacaktır.
• Yarışma katılım formu ve şartnamesinde tek kişinin imzası bulunmalıdır ve imza sahibi eserin yasal sahibi olmalıdır. Eserin oluşmasında kaç kişi bulunursa bulunsun ödül sadece belgelerde imzası bulunan eserin yasal sahibine verilecektir. Ayrıca söz konusu belgelerde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, imza sahibini bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.
• Yarışma için gönderilen eserler ve eserlerin kaydedildiği araçlar sonuç ne olursa olsun iade edilmez.
• Festivalin tanıtımı amacıyla filmlerden küçük kesitler veya fragmanlar farklı mecralarda (televizyon, radyo ve internet) gösterilebilir.

 

DEĞERLENDİRME

• Değerlendirme, Ön Seçiciler Kurulu değerlendirmesi ve Seçiciler Kurulu değerlendirmesi olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır.
• Her kategori için ayrı seçici kurul oluşturulacak ve her kurulda 5’er jüri üyesi yer alacaktır.
• Seçiciler Kurulu kararlarını salt çoğunlukla (en az 3 oy) verir.
• Ön elemeden geçen filmler www.bingolkisafilm.com adresinden duyurulacaktır.
• Seçiciler Kurulu kararı kesindir, değiştirilemez. Ancak yarışmaya gönderilen eserin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar yarışmacıya aittir. Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde, ilgili kısa film yarışmadan men edilir. Tespit yarışmadan sonra yapılır ise eser sahibi ödüllendirilmiş olsa dahi ödülü geri alınır. Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve çözüm ortakları bu durumdan hukuken sorumlu tutulamaz.
• Seçiciler Kurulu değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esas alınacaktır.

 

ÖDÜLLER

Seçiciler Kurulu değerlendirmesi sonucu verilecek ödüller
∞ Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali’ne katılan eserler arasından Jüri tarafından belirlenen toplamda üç esere birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri verilecektir.
∞ Ödül için belirlenen adaylar ödül töreni öncesinde jüri üyeleri veya festival ekibi tarafından kamuoyuna açıklanamaz.
∞ Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali tarafından ödüle değer bulunan kısa filmler ödül töreninde açıklanır.
∞ Açıklanan sonuçlar kesindir, itiraz edilemez.
∞ Seçilen eserlerin yönetmenlerine;

Birincilik Ödülü: 15.000 TL
İkincilik Ödülü: 10.000 TL
Üçüncülük Ödülü: 7.500 TL Verilecektir.

∞ Ödül alma hakkını kazandıktan sonra vefat eden kişinin kazandığı ödül yasal mirasçılarına verilir.

Film Festivalleri ve Kısa Film Yarışmaları

kurmacakafa. fictionhead. blue // storyteller. dreamer. film director. entrepreneur // film. photography. visual arts // Parazit Film. Kısa İyidir