19-29 Mart 2018 tarihlerinde düzenlenecek olan Türkiye’nin en önemli kısa film festivallerinden Akbank Kısa Film Festivali 14. kez başvurularını açtı. Kurmaca, belgesel, deneysel ve canlandırma (animasyon) türlerindeki kısa filmlerinizle festivalin kısa film yarışması bölümüne başvurabilirsiniz.

Son Başvuru Tarihi : 30 Kasım 2017
İnternet sitesi için tıkla!
Başvuru için tıkla!

 

Ulusal ve Uluslararası Kısa Film Yarışması Katılım Koşulları

1- Kurmaca, belgesel, deneysel ve canlandırma tü rlerindeki yapımlar yarış maya katıla- bilir.

2- Yarış malar, ulusal ve uluslararası olmak ü zere iki kategoride yapılmaktadır.

3- Ulusal yarışmaya T.C. uyruklu herkes katılabilir. (Akbank çalışanları yarışmaya katılamaz.)

4- Uluslararası yarışmaya yabancı veya T.C. uyruklu herkes katılabilir. (Akbank çalışanları yarışmaya katılamaz.)

5- Sü resi 30 dakikayı aş mayan filmler baş vuru yapabilir.
6- Katılacak filmler “PAL” sistemiyle kaydedilmiş olmalıdır.

7- 1 Ocak 2017’den itibaren hazırlanmış olan filmler başvuru yapabilir. Akbank Kısa Film Festivali dışındaki ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmış olmak ya da bu yarış malardan ö dü l almış olmak katılmaya engel değ ildir.

8- Festivale katılmak isteyenler, başvuru formunu Akbank Sanat’tan veya festivalin web sayfasından edinebilirler.

9- Birden fazla filmle yarışmaya katılmak serbesttir.

10- Festivale gö nderilen filmlerin, yö netmen adı belirtilerek ticari amaç gö zetmeksizin Akbank Sanat etkinliklerinde yer alması ve “Akbank Kısa Film Festivali Ü niversitelerde” etkinliğinde gösterilmesi yarışmacı tarafından kabul edilmiş sayılır. Buna ek olarak, festivalin tanıtımı amacıyla filmlerden küçük kesitler veya fragmanlar farklı mecralarda (televizyon, radyo ve internet) gösterilebilir.

11- Ö n seçici kurul ve jü rinin yargısı kesindir. Ö n seçici kurul bir filmi yarışma dışı seçki olan “Perspektif” bö lü mü ne ö nerebilir.

12- Ö n elemeyi geçmiş filmler festival kapsamında oluşturulacak programda izleyiciyle buluş acaktır.

13- Festivalin son başvuru tarihi 30 Kasım 2017’dir.

14- Katılımcılar, en geç bu tarihe kadar aşağıdaki belgeleri ilet- isim@akbankkisafilmfestivali.com adresine, konu bölümüne filmin ve yönetmenin adını yazarak gönderilmelidir:

a- Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu (veya www.akbankkisafilmfestivali.com adresinden doldurulmuş online başvuru formunun imzalanmış çıktısı)

b- Filmin İngilizce altyazılı, Vimeo linki ve şifresi
c- Festival kataloğu için filmden iki adet görsel (jpeg formatında, en az 1920×1080 piksel boyutlarında)

15- Ulusal ve Uluslararası kategoride “En İyi Film” ö dü lü alan eserlerin sahipleri Ak- bank Sanat tarafından 5.000’er USD ile ö dü llendirilecektir.

16- Ö n elemeyi geçen filmler için gereken festival gö sterim kopyaları, eser sahipleri tarafından dijital video (HD-H264 veya Blu-Ray) formatında hazırlanmalı ve festival komitesine ulaştırılmalıdır.

17- Katılan filmler festival sonrası iade edilmez.

18- Ulusal ve uluslararası yarışmada, filmlerin İngilizce altyazıları tamamlanmış ve filmin üzerine yazılmış olarak teslim edilmesi mecburidir. Ulusal yarışmada, orijinal dili Tü rkçe olmayan filmlerin, Tü rkçe ve İngilizce altyazıları tamamlanmış ve filmin üzerine yazılmış olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

19- Telif hakları konusunda sorumluluk eser sahibinindir.

20- Festivale katılan filmler ö nce ö n elemeden geçecektir. Festival ö dü l tö reninden bir gün önce yapılacak jüri toplantısında, jüri kararıyla kesin sonuçlar belirlenecek ve fes- tival ödül töreninde açıklanacaktır.

21- Yarışma katılım koşulları, bu madde dahil olmak üzere yirmi bir (21) maddeden oluş maktadır.

Film Festivalleri ve Kısa Film Yarışmaları

kurmacakafa. fictionhead. blue // storyteller. dreamer. film director. entrepreneur // film. photography. visual arts // Parazit Film. Kısa İyidir