Kısa film festivalleri her geçen gün biraz daha İstanbul, Ankara, İzmir üçgeninden kurtuluyor bu da bizi mutlu ediyor. Onlardan biri olan yeni film festivallerimizden Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğu tarafından düzenlenen ve bu yıl 12-13-14 Aralık tarihlerinde üçüncüsü gerçekleşecek ve En İyi Kurmaca, En İyi Deneysel, En İyi Canlandırma, En İyi Belgesel ve En İyi Oyuncu dallarında ödül verecek olan Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali’nin başvuru süreci başladı.

 

usak-kanatli-denizati-kisa-film-festivali-yarismasiSon Başvuru Tarihi : 5 Aralık 2016

İnternet sitesi için tıkla!

Başvuru formu için tıkla!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KISA FİLM FESTİVALİ BAŞVURU KOŞULLARI

 

1. AMAÇ

1. yılını geride bırakan Türk Sineması’na katkı sağlamak, yaratıcı isimleri sinema sektörüne tanıtmak ve Uşak Üniversitesi öğrencilerinin sinema kültürlerinin gelişmesine katkıda bulunmak.

 

2. KAPSAM

 

 • Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinde eğitim gören öğrenciler,
 • Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinde fakülte, yüksekokul, lisans, ön lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katılabileceği bir kısa film yarışmasıdır.
 • Jüri ve Festival Komitesi ile bağlantılı olan kişiler film festivaline katılamazlar. Böyle bir durumun tespiti halinde film yarışmadan çıkartılır.
 • Yarışmaya 2. maddede belirtilen konumda bulunan öğrenciler arasından seçilen filmin yönetmeni başvurabilir.

 

3. BAŞVURU

 

 • Yarışmaya katılan filmler dijital ortam üzerinden festivale ulaştırılacaktır.
 • Yarışmacılar en geç 05.12.2016 tarihine kadar usakfilmfest@gmail.com adresine filmlerinin Vimeo, Youtube gibi kanallardaki bağlantılarını ve varsa şifrelerini, Word dosyası halinde filmlerinin sinopsislerini, yönetmen filmografi ve biyografilerini, JPEG formatında doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formunu, filmin afişi veya filme ait bir adet fotoğrafı göndermeleri gerekmektedir.
 • Ön elemeyi geçen filmler için gerekli olan belgeler, 05.12.2016 tarihinde katılımcılardan talep edilecektir.

 

4. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

 

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir. Son başvuru tarihi 05.12.2016’tir.
 • Yarışmaya Ocak 2015 tarihinden sonra tamamlanmış filmler katılabilir.
 • Yarışma ‘’Ulusal Kısa Film’’ alanında yapılacaktır. Bu nedenle başvuru yapan kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.
 • Daha önce Ulusal yarışmalara katılmış olmak ya da ödül almış olmak, Kısa Film Festivaline katılımına engel teşkil etmemektedir.
 • Yarışma; Kurmaca, Belgesel, Canlandırma ve Deneysel olmak üzere 4 kategoriden meydana gelmektedir.
 • Yarışmada Jüri tarafından ayrıca ‘’En İyi Oyuncu’’ belirlenecektir.
 • Yarışmaya Kurmaca, Canlandırma ve Deneysel kategorilerde 20 dakikadan kısa; Belgesel kategorisinde ise 30 dakikadan kısa filmler ile başvurulabilir.
 • Yarışmaya katılan filmler Türkçe dışında herhangi bir dil ile çekilmiş ise, filmde Türkçe altyazı zorunluluğu vardır.
 • Festival yönetimi filmde belirlenen herhangi bir bölümü tanıtım amaçlı olmak koşuluyla kullanım hakkına sahiptir.
 • Yarışmaya katılmış olan yönetmenler, filmleri ön değerlendirmeden geçmiş olsun ya da olmasın başvuru tarihinden sonra filmlerini festivalden çekemezler.
 • Ön Jüri üyeleri festival kapsamında gösterilmek üzere her kategoride en az 5 (beş) en fazla 10 (on) olmak üzere film seçer. Seçilen filmler arasında üçer tanesi ödüllere aday olup yarışma hakkı kazanır.
 • Seçilen en fazla 3 (üç) film arasından Ana Jüri her bir kategoride 1. olan filmi belirleyecektir.
 • Yarışmaya katılan filmlerin yapım ekibinden tercihen film yönetmeni ya da yönetmen tarafından belirlenen temsilci festivale davet edilecektir.
 • Yarışmaya davet edilen yönetmenin yol ve konaklama masrafları Uşak Üniversitesi ya da Festival sponsorları tarafından karşılanacaktır.
 • Yarışmaya seçilen tüm filmler jüri üyelerinin ve Festival Yönetiminin belirlediği salonlarda ve Festival Yönetiminin belirlemiş olduğu programa göre izleyicilere sunulacaktır.
 • Eser sahipleri salonlarda gösterilen filmler hakkında hak talep edemezler.

 

5. ÖZEL KOŞULLAR

 

 • Kısa Film Festivaline 5. maddede belirlenen kategorilerde; her kategori için en az 10 (on) film başvurusu olmadığı takdirde o kategorinin yarışmalı bölümü açılmayacaktır.
 • Yarışmaya katılan herhangi bir film için katılım, başvuru ve gösterim ücreti ödenmez.
 • Yarışmaya katılan filmler Uşak Üniversitesi tarafından ücretsiz olarak gösterilebilir ve bu gösterimler için yarışmaya katılan filmin yasal sahibine herhangi bir ücret ödenmez.
 • Kısa Film Yarışmasına katılmış olan filmlerde görev alan; yapımcı, oyuncu, yönetmen ve filme katkısı olan diğer sanatçılar da şartnameyi kabul etmiş sayılırlar. Olumlu ve/veya olumsuz olarak meydana gelebilecek durumlardan sanatçıları, haberdar etmek başvuru sahibinin sorumluluğundadır.
 • Meydana gelebilecek olası sorunlardan Uşak Üniversitesi herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

 

6. ÖDÜLLER ve ÖDEMELER

Ödüllerin içeriği ve iletimi ile ilgili bilgiler yakın bir tarihte ilan edilecektir.

 

7. JÜRİ ÜYELERİ HAKKINDA

 

 • Yarışmanın ön ve ana jüri üyeleri en az 3 (üç) kişiden oluşmak şartıyla daha fazla sayıda olabilir.
 • Jüri Üyelerinin adları ve ünvanları Festival Komitesi tarafından düzenlenen toplantıda kamuoyuna duyurulur.
 • Yarışmada filmi bulunan ve/veya yarışmaya katılan yarışmacılar ile arasında 1. derece akraba bağı bulunan kişiler jüri üyesi olamaz.
 • Festival yönetimi jüri üyelerini, akademisyenlerden, sanatçılardan, sinema sektöründen, diğer sanat birimlerinden, film festivallerinin yöneticilerinden seçebilir.
 • Ana jüri başkanı festival yönetimi tarafından belirlenir. Ancak jüri üyeleri gerekli gördüğü takdirde Ana Jüri Başkanını kendi içinde seçebilir.
 • Jüri üyeleri tüm filmleri izlemekle ve jüri toplantılarında bulunmakla yükümlüdür.
 • Jüri üyeleri oylamalarını demokratik bir biçimde verir ve Jüri Başkanı da dahil olmak üzere her üye 1 (bir) oy hakkına sahiptir.
 • Jüri üyeleri filmi sanatsal ve yaratıcılık kategorilerinde değerlendirebilir. Filmin prodüksiyonu kriter olarak ele alınamaz.
 • Ödüllerin gerekçeli kararları jüri üyeleri tarafından ödül töreni esnasında açıklanacaktır.
 • Jüri üyeleri film hakkında değerlendirmelerini toplantılarda ve ödüller verilirken açıklayabilir. Bu durumlar dışında hiçbir şahıs veya kurumla paylaşamaz.
 • Ana Jürinin yargısı kesindir.

 

8. GENEL KOŞULLAR

 

 • Yönetmelik kurallarına aykırı davrandığı tespit edilen yarışmacıların ödülleri iptal edilir ve ödüller verilmiş ise iadeleri istenir. Ödülün iade edilmemesi durumunda yarışmacı hakkında hukuki işlem başlatılır.
 • Bu yönetmeliğin kapsamı dışında kalan tüm hususlara ilişkin karar yetkisi Festival Komitesine aittir.
 • Yönetmelikte herhangi bir değişiklik hakkı Festival Yönetimine aittir.
 • Başvuru koşullarını yerine getirmeyen yarışmacılar, ön elemeyi geçse dahi festival tarafından yarışma dışı bırakılabilir.
 • Başvurusunu yapan her yarışmacı bu koşulları kabul etmiş sayılır.

 

Film Festivalleri ve Kısa Film Yarışmaları

kurmacakafa. fictionhead. blue // storyteller. dreamer. film director. entrepreneur // film. photography. visual arts // Parazit Film. Kısa İyidir