Kadına şiddet, son yıllarda ülkemizde maalesef çok artış gösteren ve gündelik hayatımızda her gün çeşitli şekillerde karşılaştığımız bir olgu haline geldi. Normalleştirmenin en büyük toplumsal sorun olduğu düşünülürse bu konuda yapılacak her çalışma farkındalık yaratma adına önemli. İzmir Bornova Belediyesi de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında bu konudaki farkındalığı arttırmak adına ödüllü bir kısa film yarışması düzenliyor. Kurmaca, belgesel, canlandırma ve deneysel türlerinde kısa filmlere açık olan yarışmayla ilgili detayları yazının devamında bulabilirsiniz.


Son Başvuru Tarihi : 27 Ekim 2017
İnternet sitesi için tıkla!
Başvuru için tıkla!

 

Konu ve Amaç

Yarışma, kadına yönelik şiddet sorununun toplumsal öneminin sinemanın etkileyici dilinden faydalanarak anlatmayı bu konuda toplumsal farkındalığı ve toplumsal bir bilinç oluşturmayı amaçlamaktadır.

Bornova Belediyesinin gerçekleştireceği Kısa Film Yarışmasının konusu kadına yönelik şiddet sorununu işleyecek her türden kısa filmi kapsamaktadır. Bu bağlamda ‘’kadına yönelik şiddette hayır’’ konulu kurmaca, belgesel, canlandırma ve deneysel filmler yarışmada değerlendirmeye alınacaktır.

 

Katılım şartları

1- Yarışmaya katılacak filmlerin konusu ‘’kadına yönelik şiddette hayır’’ olmalıdır. Filmin konuya uygunluğu yarışma jürisi tarafından değerlendirilecektir.
2- Yarışma 18 yaş üzeri herkese açıktır.
3- Ön eleme jürisi, ana jüri veya yarışma ekibinden olan kişiler ve bu kişilerin birinci derece akrabaları yarışmaya başvuramaz.
4- Yarışma kurmaca, belgesel, canlandırma ve deneysel kategorilerinde düzenlenmekte olup, yarışmaya 01 Ocak 2017 tarihinden sonra yapılmış filmler başvurabilir.
5- Katılımcılar yarışmaya birden fazla filmle başvurabilir.
6- Yarışmaya katılan kısa filmlerin daha önce herhangi bir yerde ödül almamış olması gerekmektedir.
7- Yarışmaya katılacak filmlerin süresi jenerik dahil en fazla 15 dakika ile sınırlıdır. Bu süreye uymayan filmler hiçbir değerlendirmeye tabi tutmaksızın elenecektir.
8- Yarışmaya katılmak için www.bornova.bel.tr adresinde yer alan online başvuru formu doldurulacak ve başvuruya ait kısa film www.vimeo.com adresine yüklenerek filmin Vimeo linki ve izleme şifresi online başvuru formunda yer alan ilgili alanlarda belirtilecektir.
9- Yarışmaya katılmak için son başvuru tarihi 27 Ekim saat 17.00’ye kadardır.
10- Yarışmaya başvuru yönetmen tarafından yapılır. Yönetmenliğin birden fazla kişi tarafından yapılması durumunda, diğer kişilerin ıslak izinli imzası alınması ve başvuru formuna eklenmesi zorunludur. Ödül sadece başvuru sahibine verilecektir. Ayrıca, söz konusu belgelerde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, başvuru sahibini bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk başvuru sahibini aittir.
11- Yarışmaya katılan kısa filmler ön jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek ve yapılan değerlendirme sonucunda yarışma koşullarına uymayan yapımlar asıl jürinin değerlendirmesine sunulmadan eleneceklerdir.
12- Yarışmaya başvuran filmlerin ön değerlendirme sonucu 06 KASIM 2017 tarihinde www.bornova.bel.tr adresinden duyurulacaktır. Takip eden günlerde basına açık ödül töreni düzenlenecektir.
13- Eser sahipleri ön elemeyi geçmeleri halinde filmlerinin dijital video (HD-H264) formatında bir adet kopyasını, bir adet film görseli ve filmin kısa konusu üç (3) iş günü içinde yarışma komitesine göndermeyi kabul ederler.
14- Yarışmaya gönderilen filmlerin, yönetmen adı belirtilerek ticari amaç gözetmeksizin Bornova Belediyesi etkinliklerinde yer alması, yarışmacı tarafından kabul edilmiş sayılır. Buna ek olarak, yarışmanın tanıtımı amacıyla filmlerden küçük kesitler veya fragmanlar farklı mecralarda (televizyon, radyo, internet) gösterilebilir.
15- Yarışmada birinciye 5.000 TL, ikinciye 3.000 TL, üçüncüye, 2.000 TL ayrıca 2 (iki) adet Teşvik Ödülü 1.000 TL verilecektir. Toplamda 12.000 TL para ödülü verilecektir. Asıl jüri isterse gerekçesini açıklayarak yarışmaya katılan filmlere özel ödüller verebilir ya da yine gerekçe göstererek ödüllerden birini ya da bir kaçını vermeyebilir.
16- Yarışmaya katılım koşulları, bu madde dahil olmak üzere on altı(16) maddeden oluşmaktadır.

 

Ödüller:

Birincilik Ödülü; 5.000 TL para ödülü, 1.lik Sertifikasıyla plaketi,
İkincilik Ödülü; 3.000 TL para ödülü, 2.lik Sertifikasıyla plaketi,
Üçüncülük Ödülü; 2.000 TL para ödülü, 3.lük Sertifikasıyla plaketi,
Teşvik Ödülü; 1.000 TL para ödülü, Sertifikasıyla plaketi,
Teşvik Ödülü; 1.000 TL para ödülü, Sertifikasıyla plaketi,

 

Sonuçlar ve Ödül Töreni

Ön değerlendirme sonuçları 06 KASIM 2017 tarihinde www.bornova.bel.tr adresinde ilan edilecektir.
Dereceye giren filmler ödül töreninde açıklanacaktır. Yarışmacılar, başvuru formunda belirttikleri iletişim bilgilerinin, yarışmaya ilişkin hususların ve yarışma sonuçlarının kendilerine bildiriminde tebliğ adresi olarak kullanılacağı hususunu kabul etmiş sayılırlar. İletişim bilgilerinin değişmesi halinde değişikliği en geç üç (3) gün içinde bildirmek yarışmacının sorumluluğundadır.

Haklar ve Yükümlülükler

1- Yarışmacılar, yarışmaya gönderdikleri filmlerin ve burada kullanılan hikâye, senaryo, müzik, resim, fotoğraf, efekt ve/veya benzeri materyalin telif haklarının ve/veya kullanım haklarının kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan etmektedirler.
2- Yarışmaya film gönderenler bu şartları kabul etmiş sayılırlar. Yarışmaya gönderilen eserler, yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılıkları tespit edildiğinde yarışma dışı bırakılır.
3- Yarışmada ödül alan filmleri Bornova Belediyesi çeşitli etkinliklerinde hiçbir maddi külfet altına girmeden kullanabilecektir. Ödül sahipleri gayri kabili rücu kullanmayı kabul etmişlerdir.
4- “Kadına yönelik şiddette hayır’’ konulu Kısa Film Yarışması Şartnamesi www.bornova.bel.tr adresinden temin edilebilir.

İletişim Adresi: Kazımdirik Mahallesi, 156. Sk. 3 A, 35100 Bornova/İzmir Bornova Kültür Merkezi
(Bornova Nikah Salonu)
Telefon: 999 29 29 dahili: 3816-3817- 3818

Film Festivalleri ve Kısa Film Yarışmaları

kurmacakafa. fictionhead. blue // storyteller. dreamer. film director. entrepreneur // film. photography. visual arts // Parazit Film. Kısa İyidir