Eğitim-Bir-Sen tarafından düzenlenen Kısa Film Yarışması bu sene dördüncü yaşını kutluyor. Her sene farklı bir temayla başvurularını açan yarışmanın bu seneki teması ise “Eğitim” olarak belirlenmiş. Eğitimin önemine dikkat çekmek, eğitim süreçlerinde yaşananları, eğitimin önemli ve özel taraflarına odaklanacak hikâyeleri ortaya çıkararak sinemanın etkileyici gücüyle buluşturma ve bu konuda toplumsal farkındalığı artırma amacını taşıyan yarışmada filmler, olay ve kişi üzerinden yola çıkılarak çekilebilecek. Bu konuda söyleyecek bir sözünüz varsa, çektiğiniz kurmaca kısa filminizle yarışmaya başvurabilirsiniz.

1 Ekim 2017 tarihinde başlayacak ve kurmaca dalında 20 dakikayı geçmeyen kısa film çalışmalarının değerlendirileceği yarışmada birinci 15 bin TL, ikinci 10 bin TL, üçüncü 7 bin TL ile ödüllendirilirken; ana ödüllerin dışında ayrıca Mehmet Akif İnan Özel Ödülü için 5 bin TL, Erol Battal Teşvik Ödülü için ise 3 bin TL verilecek.

 

Son Başvuru Tarihi : 14 Ocak 2018
İnternet sitesi için tıkla!
Başvuru için tıkla!

 

 

 

 

 

 

 

 

Kısa Film Yarışması Başvuru Koşulları

Eğitim-Bir-Sen (Eğitimciler Birliği Sendikası) “Eğitim” Temalı 4. Kısa Film Yarışması’na başvurular 1 Ekim 2017 tarihinde başlayacaktır.

Sendikamız tarafından dördüncüsü düzenlenecek “Eğitim” temalı kısa film yarışmamızda eğitimin bireysel ve toplumsal önemini anlatacak hikâyeleri sinemanın etkileyici gücüyle buluşturmak; bu konuda toplumsal farkındalığı artırmak ayrıca sinema sektörüne başlangıç yapmak isteyen yönetmenlerimizi cesaretlendirmek ve desteklemek amaçlanmaktadır.

 

1. Konu ve Amaç
Yarışma, eğitimin/eğitim olgusunun bireysel ve toplumsal önemini sinemanın etkileyici dilinden faydalanarak anlatmayı ve bu konuda farkındalık ve toplumsal bir bilinç oluşturmayı amaçlamaktadır.

Yarışma eğitimi işleyecek her türden kısa filmi kapsamaktadır. Bu bağlamda eğitim temalı her türlü kurmaca filmler yarışmada değerlendirmeye alınacak olup yarışma amatör ve profesyonel herkese açıktır.

 

2. Katılma Şartları
a) Yarışmaya katılacak filmlerin teması eğitim olmalıdır. Filmin temaya uygunluğunun belirlenmesi, yarışma jürisinin uhdesindedir.
b) Yarışmaya kurmaca türünden eserler katılabilecek olup belgesel, canlandırma, animasyon vb eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
c) Yarışmaya yaş sınırlaması olmaksızın şartname yükümlülüklerini yerine getiren yurtiçi ya da yurt dışından herkes katılabilir. Ancak Eğitim-Bir-Sen genel merkez ve şube zorunlu organ üyeleri ile çalışanları ve birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz.
d) Gönderilecek filmler kısmen veya bütünüyle başka bir yerde ve/veya mecrada (internet ortamı, tv, sinema gibi) yayınlanmamış ve/veya ödül almamış olmalıdır.
e) Yarışmacılar en fazla 2 (iki) filmle yarışmaya katılabilirler.
f) Yarışmada 20 dakikayı geçmeyen kurmaca filmler değerlendirmeye alınacaktır.
g) Orijinal dili Türkçe olmayan filmler Türkçe altyazılı olmalıdır.
h) Filmler asıl formatlarıyla www.ebsyarisma.org adresinde bulunan on-line form doldurulduktan sonra adı geçen web sayfasına yüklenecektir.
i) Filmler AVI, DivX, XVID, WMW, MP3, MPEG2, AAC, MPG, MPEG, VOB, MP4, M2TS, MOV, 3GP veya MKV formatlarında olmalıdır. Gönderilen filmin Win98 ve üzeri windows işletim sistemleri üzerinde çalıştırılabilir oynatıcılarda açılıp izlenememesi sorunu tamamen göndericinin sorumluluğundadır.
j) Katılımcı filmde kullanılan yazılı, görsel veya işitsel tüm materyaller ile ilgili hak sahiplerinden Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında alması gereken tüm izinleri aldığını, alınmaması halinde Eğitimciler Birliği Sendikası’nın hiçbir yükümlülük ve sorumluluğu olmadığını kabul eder. Eğitimciler Birliği Sendikası’nın katılımcının tüm hak sahiplerinden ilgili izinleri almaması nedeniyle herhangi bir zarara uğraması halinde uğradığı zarar, ilgili katılımcıya rücu edilecektir. Yarışmaya katılan filmlerde kullanılan tüm eserler ile ilgili hak sahipleri filmin sonunda belirtilmelidir. Eğitimciler Birliği Sendikası’nın katılımcının bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle herhangi bir zarara uğraması halinde zarar, ilgili katılımcıya rücu edilecektir. Yarışmacıların yarışmaya gönderdikleri özgün eser ile hikâye, senaryo, müzik, resim, fotoğraf, efekt ve/veya benzeri materyalin telif hakları yarışmacıda olmak kaydıyla, ticari olmayan faaliyetlerde kullanım hakları eserin sahibini bilgilendirmek şartı ile Eğitimciler Birliği Sendikasına aittir.
k) Gönderilen kısa filmler ön jüri tarafından ilk değerlendirilmeye tabi tutulacak yapılan derecelendirme neticesinde finale kalan 20 adet film ödüllendirme için asıl jüriye gönderilecektir.
l) Yarışmada dereceye giren filmlerin yönetmenlerinin ya da temsilcilerinin ödül törenine katılması zorunludur. Katılmamaları durumunda ödülleri verilmeyecektir.
m) Yarışmaya son katılım tarih ve saatinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
n) Şartnamede belirtilen koşullara uymayan, bozuk kayıt yapılmış filmler, katılımcının uyarılmasına gerek kalmadan yarışma dışı bırakılır.
o) Yarışma başvuru formu tek kişi adına yapılmalı, söz konusu kişi yarışmacı eserin yasal sahibi veya yasal sahibi/sahipleri tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır. Eserin oluşmasında kaç kişi bulunursa bulunsun, ödül sadece başvuruda ismi bulunan katılımcıya veya eserin yasal sahibine/sahiplerinden birisine verilecektir. Ayrıca, söz konusu belgelerde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, başvuru sahibini ve eserin yasal sahibi veya yasal sahibini/sahiplerini bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk başvuru sahibine aittir.
p) Yarışma için gönderilen eserler ve eserlerin kaydedildiği araçlar sonuç ne olursa olsun iade edilmez.
r) Derecesi ne olursa olsun yarışmaya katılan eserlerin Eğitim-Bir-Sen tarafından çeşitli yurt içi ve yurt dışı ticari nitelikte olanlar haricindeki her türden etkinliklerde ve yayınlarda kullanılması yarışmacı tarafından kabul edilmiş sayılır.
s) Yarışmaya gönderilen eserin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar, yarışmacıya aittir. Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde, ilgili kısa film, yarışmadan men edilir. Tespit yarışmadan sonra yapılır ise eser sahibi ödüllendirilmiş olsa dahi ödülü geri alınır.

 

2. Başvuru Şekli
a) Katılımcılar www.ebsyarisma.org adresinde bulunan katılımcı formunu doldurmalıdırlar.
b) Yarışma filmleri de başvuru ile birlikte adı geçen web sayfası üzerinden on-line olarak gönderilecektir. Eserler, 5 kelimeyi ve 50 karakteri geçmeyecek şekilde isimlendirileceklerdir.
c) Yarışma filmlerinin web sayfası üzerinden on-line olarak gönderilememesi ve/veya bilinen oynatıcılarda açılıp izlenememesi sorunu tamamen katılımcının sorumluluğundadır.

 

3. Başvuru Süresi
1 Ekim 2017 – 14 Ocak 2018 tarihleri arasında başvuru alınacaktır. Son başvuru tarihi 14 Ocak 2018 saat 23.59’dur.

 

4. Değerlendirme
a) Değerlendirme, Ön Jüri değerlendirmesi ve Jüri değerlendirmesi olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır.
b) Jürilerin kimlerden oluşturulacağı Eğitim-Bir-Sen tarafından kararlaştırılacaktır. Jüriler, kararlarını salt çoğunlukla (en az 2 oy) verir.
c) Ödüle layık görülen filmler www.ebsyarisma.org adresinden duyurulacaktır.
d) Jüri kararı kesindir, değiştirilemez. Ancak Eğitim-Bir-Sen bu durumdan hukuken sorumlu tutulamaz.
e) Jüri değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esas alınacaktır.

 

5. Ödüller

1. Birincilik Ödülü; 15.000 TL para ödülü
2. İkincilik Ödülü; 10.000 TL para ödülü
3. Üçüncülük Ödülü; 7.000 TL para ödülü
4. Mehmet Akif İnan Özel Ödülü; 5.000 TL para ödülü
5. Erol Battal Teşvik Ödülü; 3.000 TL para ödülü

 

6. Sonuçlar ve Ödül Töreni

Değerlendirme sonuçları 14 Şubat 2018 tarihinde düzenlenecek törenle ilan edilecektir. Dereceye girenlere ödül töreninden önce telefon ve e-posta yolu ile bilgi verilecektir. Yarışmacılar, başvuru formunda belirttikleri iletişim bilgilerinin, yarışmaya ilişkin hususların ve yarışma sonuçlarının kendilerine bildiriminde tebliğ adresi olarak kullanılacağı hususunu kabul etmiş sayılırlar. İletişim bilgilerinin değişmesi halinde değişikliği en geç üç gün içinde bildirmek yarışmacının sorumluluğundadır.

 

7. Haklar ve yükümlülükler
a) Yarışmacılar yarışmaya gönderdikleri filmlerin ve burada kullanılan hikâye, senaryo, müzik, resim, fotoğraf, efekt ve/veya benzeri materyalin/unsurun mülkiyeti, kullanım hakkı ve telif hakkının kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan etmektedirler.
b) Başvuru sahipleri bu şartları kabul etmiş sayılırlar. Yarışmaya gönderilen eserler, yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılıkları tespit edildiğinde yarışma dışı bırakılır.
c) İhtilaf durumunda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

8. Yarışma Takvimi
Son Başvuru Tarihi : 14 Ocak 2018
Ödül töreni ve gösterim : 14 Şubat 201
Eğitim-Bir-Sen, başvuru, ödül takdimi ve gösterim tarihler ile katılım şartlarında önceden herhangi bir bildirim zorunluluğu olmaksızın tek taraflı değişiklik yapma hakkını haizdir.

 

EĞİTİM BİR SEN İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres : Oğuzlar Mahallesi Av. Özdemir Özok Sokak No:5/A Balgat – Ankara
Telefon : 0312 231 23 06
Faks : 0312 230 65 28
Bürocell : 0533 741 40 26 – 0505 640 82 33
Web : www.ebs.org.tr www.ebsyarisma.org

Film Festivalleri ve Kısa Film Yarışmaları

kurmacakafa. fictionhead. blue // storyteller. dreamer. film director. entrepreneur // film. photography. visual arts // Parazit Film. Kısa İyidir