Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı ve Türk Dil Kurumu iş birliğiyle, 2017 Türk Dili Yılı kapsamında, “Kimliğimiz Türkçemiz” konu başlıklı Kısa Film ve Kamu Spotu Yarışması düzenleniyor. Kısa film ve kamu spotu olarak iki ayrı kategoride gerçekleştirilen ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bütün lisans, ön lisans, yüksek lisans, doktora öğrencilerinin katılımına açık olan yarışmada yarışmada toplam ödül ise 125.000 TL. Yarışmayla ilgili detaylar ise aşağıda.

 

Son Başvuru Tarihi : 10 Aralık 2017

İnternet sitesi için tıkla!

Başvuru formu için tıkla!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“KİMLİĞİMİZ TÜRKÇEMİZ” KISA FİLM VE KAMU SPOTU YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

AMAÇ

“Kimliğimiz Türkçemiz” Kısa Film ve Kamu Spotu Yarışması aşağıda belirtilen amaçlara ulaşılmasını sağlayabilmek için düzenlenmektedir:
a. Türk dilinin, son yüzyılda geçirmiş olduğu değişimler sebebiyle yaşanan kimi olumsuzluklara kamuoyunun dikkatini çekmek ve bu konuda farkındalık yaratmak,
b. Özellikle yeni kuşakların doğru Türkçe ile iletişim kurmalarını teşvik etmek,
c. “2017 Türk Dili Yılı-Dilimiz Kimliğimizdir” başlığıyla başlatılmış olan dilde millî seferberlik faaliyetini sanatın gücüyle daha etkin kılmak ve geniş kitlelere yaymak.
d. Yarışma sırasında yapılacak etkinliklerle, yarışmada son değerlendirmeye kalan yönetmenleri sinemaseverlerle buluşturmak.

 

YARIŞMANIN DAYANAĞI

664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK.
17 Mayıs 2017 tarihli ve 30069 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2017/9 sayılı Başbakanlık Genelgesi.

 

GENEL KATILIM ŞARTLARI

a. Yarışmaya, Türkçenin doğru ve yanlış kullanımını konu alan kısa filmler ve kamu spotları katılabilmektedir.
b. Yarışmaya ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler başvuru yapılabilir. Her hangi bir alandaki başvuru sayısı 10 eserden az olursa, yarışma yürütme kurulu o alandaki yarışmayı iptal edebilir.
c. Yarışmaya bir katılımcı, her yarışma alanı için en fazla 2 eser ile başvurulabilir.
d. Yarışmaya başvuru ücretsizdir.
e. Sergileme için her yarışma alanında en az 5, en fazla 30 eser seçilir.
f. Başvurular, yarışma genel ağ sayfasındaki yönergeler izlenerek başvuru formu doldurulduktan sonra, imzalanarak en geç 10 Aralık 2017 günü mesai saati bitimine kadar ulaştırılmalıdır.
g. Yarışmada ödül alan eserler iade edilmeyecek, baskı ve kopyaları, bütün telif hakları ile Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Türk Dil Kurumuna devredilmiş olacaktır. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerini aldığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Eseri ödül alan veya sergilemeye değer bulunan katılımcılardan, bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Türk Dil Kurumu, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre ödüle ya da sergilenmeye değer bulunan eserlerin aslını ve üzerinde değişiklik yapılmış hâlini afiş sahibinin ismi ile birlikte eğitim ve tanıtım faaliyetlerinde ve malzemelerinde kullanma ve sergileme, yazılı ve görsel medyada yayımlama hakkına sahiptir.
h. Eserin orijinal olmaması, başka bir eserin kopyası olması, başka eserlerden parçalar kullanılmış olması ve benzeri durumlar ya da müzik kullanımına ilişkin doğabilecek telif hakkı ile ilgili ihlallerden başvuru sahibi sorumludur. Gerekli görüldüğü takdirde eser yarışma dışı bırakılabilir ve ödül kazanması durumunda ödül geri alınabilir.
i. Başvuru belgesindeki bütün bilgilerin beyanında doğruluk esastır. Bu bilgiler sebebiyle doğabilecek hukuki sorumluluk imza sahibine aittir.
j. Online platformlar (Vimeo, Youtube, Dropbox, Wetransfer vb.) aracılığıyla gönderilen eserlerin indirilmeye uygun bir şekilde yüklenmesi gerekmektedir.
k. Başvurunun tamamlanması için aşağıdaki bilgi ve belgelerin de eserlerle birlikte teslim edilmesi gerekmektedir. Aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin 10 Aralık 2017 günü mesai saati bitimine kadar gsfyarisma@gmail.com adresine ulaştırılması gerekmektedir. E-postanın konu bölümüne eser adının yazılması mecburidir.
l. İstenen bilgi ve belgeler, eksiksiz olarak yarışma adresine ulaştırılmadığı sürece, başvuru tamamlanmış sayılmaz.
m. Yarışmaya katılan eserlerden, katılım şartlarına uygun bulunmayanlar, seçiciler kurulu tarafından değerlendirmeye alınmaz.
n. Yarışmaya katılan eserlerin seçiciler kurulu tarafından değerlendirilmesinin ardından sonuçlar 29 Aralık 2017 tarihinde yarışmanın genel ağ sayfasından duyurulacaktır. Sergilemeye uygun görülen bütün eserler, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Türk Dil Kurumu tarafından sergilenecektir.
o. Yarışmada ödül alan eserler, yarışma arşivinde saklanacaktır.

* Finale kalan eserlerin sergilenme tarihi ve yeri Düzenleme Kurulu tarafından katılımcılara ve kamuoyuna daha sonra duyurulacaktır.

 

İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

1. Katılım formu, katılımcının öz geçmişi (en fazla 100 kelime)
2. Yönetmenin filmografisi
3. Katılımcının fotoğrafı (300dpi)
4. Filmin veya kamu spotunun görselleri (2 adet) (300dpi)
5. Filmin veya kamu spotunun sinopsisi (en fazla 100 kelime).

 

ÖZEL ŞARTLAR

a. Yarışmaya kısa film dalında 30 dakikadan uzun olmayan, kurmaca, belgesel, deneysel ve canlandırma (animasyon) türünde filmler; kamu spotu dalında ise 1 buçuk dakikayı aşmayan kamu spotları başvurabilir.
b. Yarışmaya herhangi bir teknik boyutta (formatta) çekilmiş yapımlar başvurabilir. Jüri değerlendirmesi için 1980×1080 MP4 boyutunda (formatında) (en az 15 mbit/sn) veri dosyasının, Vimeo, Youtube, Dropbox, Wetransfer vb. bir platform aracılığıyla gönderilmesi ya da taşınabilir disk ile Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi yarışma kuruluna ulaştırılması gerekmektedir.
c. Filmler izleyiciye ve seçiciler kuruluna, yarışma düzenleme kurulunun uygun göreceği salonlarda ve programa göre sunulur. Gösterimler sırasında düzenleme kuruluna ya da salon yetkililerine salon gösterim, oturum (seans) ya da program değişikliği önerilemez.

 

SEÇİCİLER KURULUNUN OLUŞUMU VE ÇALIŞMASI

a. Seçiciler kurulu, tasarımcılar, sinema sanatçıları, film yapımcıları, akademisyenler, sinema yazarları, Türkologlar, dil bilimciler ve farklı dallardan kişiler arasından yarışma düzenleme kurulunca seçilen 5 kişiden oluşturulur.
b. Seçiciler kurulu, ödüllere ilişkin kararlarını, şartnamenin 5. maddesinde belirtilen hususlara göre saptar.
c. 5 kişiden oluşan seçiciler kurulu, kararlarını salt çoğunlukla (en az 3 oy) verir

 

ÖDÜLLER

a. “Kimliğimiz Türkçemiz” Kısa Film ve Kamu Spotu Yarışması’nın dalları ve ödüller şöyledir:

Kısa Film Kategorisi
Birincilik Ödülü – 20.000 TL
İkincilik Ödülü – 15.000 TL
Üçüncülük Ödülü – 10.000 TL
Seçici Kurul Özel Ödülü – 7.500 TL
Teşvik Ödülü (2 adet) – 5.000 TL.

Kamu Spotu Kategorisi
Birincilik Ödülü – 20.000 TL
İkincilik Ödülü – 15.000 TL
Üçüncülük Ödülü – 10.000 TL
Seçici Kurul Özel Ödülü – 7.500 TL
Teşvik Ödülü (2 adet) – 5.000 TL.

b. Seçiciler kurulu, gerekli gördüğü takdirde ödül miktarlarını ve derecelendirmeyi değiştirme yetkisine sahiptir. Bu şartnamede ayrıca belirtilmeyen konularda karar yetkisi Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Türk Dil Kurumu “Kimliğimiz Türkçemiz” Kısa Film, Kamu Spotu Düzenleme Kuruluna aittir. Yarışmaya katılan ve esere katkısı bulunan herkes, bu kuralları kabul etmiş sayılır. Bu şartname hakkında, esere katkısı bulunan kişileri haberdar etmek, başvuru sahibinin sorumluluğundadır.

 

YARIŞMANIN TAKVİMİ

 Yarışmanın elektronik ortamda ilanı: 21 Eylül 2017
 Yarışma asılarının Türkiye çapında dağıtılması: 21-27 Eylül 2017
 Eserlerin teslim edilmesi: 10 Aralık 2017

 

KURUMLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 Düzenleme kurulu 8 kişiden oluşur. Bunların 2’si Türk Dil Kurumundan, 6 üye ise Gazi Üniversitesinden seçilir.
 Türk Dil Kurumu ile eş güdüm hâlinde bulunulmak kaydıyla bağlantılar ve genel sorumluluk Fakülteye aittir.
 Basında tanıtım ve reklam konusunda Türk Dil Kurumundan destek alınmalıdır.
 Seçiciler kurulu üyeleri, asıda yer almamalıdır.
 Seçiciler kurulu 5 kişiden oluşur. Bunların 2’si Türk Dil Kurumundan seçilir.
 Başvurunun çok olması durumunda ön seçiler kurulu değerlendirilmesi yapılır.

Bu seçiciler kurulu genel şartlar doğrultusunda bir eleme yapar.

İletişim Bilgileri
Web: gsf.gazi.edu.tr
Web: tedk.gov.tr
E-posta: gazigsfyarisma@gmail.com
Youtube kanalı: Kimliğimiz Türkçemiz 2017
Facebook: @gazigsfyarisma
Twitter: @gsf_yarisma

 

DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Selçuk ŞENER
Doç. Dr. Bilal ÇAKICI
Doç. Dr. Mithat YILMAZ
Doç. Deniz ONUR ERMAN
Yrd. Doç. Dr. Hatice TOZUN
Öğr. Gör. Kurtuluş ÖZGEN
Öğr. Gör. Barış KONOR
Uzm. Yaşar YILMAZ

 

TASARIM KOORDİNATÖRLÜĞÜ (Ası, ağ sayfası vb.)
Arş Gör. Dr. Pelin ÖZTÜRK GÖÇMEN (Gazi Üniversitesi)
Arş. Gör. Dr. Zeynep PEHLİVAN (Gazi Üniversitesi)
Arş. Gör. İrem BİLGİ (Gazi Üniversites)
Mehmet GÜVEN (Türk Dil Kurumu)

 

HABERLEŞME, İRTİBAT
Arş. Gör. Burcu Nehir HALAÇOĞLU (Gazi Üniversitesi)
Uzman Çiğdem KIRSAÇLIOĞLU (Gazi Üniversitesi)
Okt. Özlem KAVUKÇU (Gazi Üniversitesi)
Bahar TABUR (Türk Dil Kurumu)

Film Festivalleri ve Kısa Film Yarışmaları

kurmacakafa. fictionhead. blue // storyteller. dreamer. film director. entrepreneur // film. photography. visual arts // Parazit Film. Kısa İyidir