SEKANS SİNEMA GRUBU, film eleştirisi alanında ürün veren amatör / profesyonel yazarların ürünlerini değerlendirmek ve böylece film eleştirisi üretimini desteklemek ve özendirmek; sinema kültürünün gelişmesine katkı ve bu alanda üretim yapan kişilere ortam sağlamak ve ulusal sinemanın, film eleştirisi alanında üretilen yazılar aracılığıyla daha geniş bir platformda tanınması ve tartışılmasının önünü açmak amacıyla düzenlediği Sekans Film Eleştirisi Yarışması’nın altıncısını gerçekleştirecektir. Bu yıldan itibaren yarışmaya gönderilen yazılar film eleştirisi ve film çözümlemesi olmak üzere iki ayrı kategoride değerlendirilecek, ödül almaya uygun görülen ilk üç yazı her iki kategori için ayrı olarak belirlenecektir.

 

Son Başvuru Tarihi : 21 Mayıs 2017

İnternet sitesi için tıkla!

 

Film Eleştirisi ve Film Çözümlemesi Yarışması Katılım Koşulları

KAPSAM VE KOŞULLAR

1. Başvurular elektronik olarak (e-posta yoluyla) yapılacaktır. Yazının elimize ulaştığı bilgisi, başvuru sahibine iletilecektir.

2. Yarışmaya katılacak yazılar Türkiye yapımı filmler üzerine olmalıdır.

3. Yazıların daha önce yayımlanmamış olması gerekmektedir.

4. Her yazar aynı veya farklı kategorilere en çok iki yazıyla başvurabilir.

5. Çeviri eleştiri veya çözümleme yazılarıyla yarışmaya başvurulamaz.

6. Yazılar Times New Roman karakterinde, 12 punto, çift satır aralıklı olmalıdır.

7. Yazılara konu olan filmlerin yapım yılı, türü vb. konusunda bir sınırlama yoktur.

8. Filmin künyesine ait sayılan bilgilerin tamamı yazının girişinde yer almalıdır (Filmin adı, Yılı, Süresi, Yönetmeni, Senaryo Yazarı, Görüntü yönetmeni, Sanat yönetmeni, Müzik, Kurgu, Oyuncular)

9. Yazıların dili Türkçe olmalıdır.

10. Yazarların bir sayfayı aşmayan biyografilerini iletmeleri zorunludur.

11. Katılımcılar açısından amatör / profesyonel ayrımı yoktur.

12. Başvuru, yazıların yazarları tarafından yapılır. Eser sahipliği ve telif hakları konusunda yaşanacak herhangi bir hukuki sorun karşısında başvuru sahibi sorumludur.

13. Yarışmaya katılan tüm yazıların yayın haklarının 1 Haziran 2018 gününe kadar SEKANS SİNEMA GRUBU’na ait olduğu, katılımcılar tarafından kabul edilmiş sayılır.

14. Yarışmaya katılan herkes bu kapsam ve koşulları kabul etmiş sayılır ve yerine getirmedikleri takdirde ön elemeyi aşamazlar.

 

BAŞVURU YÖNTEMİ

Yarışma başvuruları, başvuru kategorisi belirtilerek (film eleştirisi veya film çözümlemesi) son başvuru tarihi olan 21 Mayıs 2017 Pazar gününe kadar yarisma@sekans.org adresine yapılır.

 

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Ön Değerlendirme

Yazıların ön elemesini gerçekleştirecek olan Ön Değerlendirme Kurulu, Sekans Grubu yazarlarından oluşmaktadır. Ön değerlendirme kurulu tarafından yazıların değerlendirileceği başvuru kategorisinde değişiklik yapılabilir.

Ön değerlendirme kriterleri:

a. Yazının yukarıda yer alan yarışma kapsam ve koşullarını karşılaması

b. Yazının bilinen eleştiri ve çözümleme tekniklerine uygunluğu

Seçici Kurul Değerlendirmesi

Her iki yarışma kategorisi için ön elemeden geçen en fazla 10’ar yazı Seçici Kurul tarafından

değerlendirilecek ve yarışmanın her iki kategorisindeki birinci, ikinci ve üçüncülüğüne değer

bulunan yazılar belirlenecektir.

Seçici Kurul

Serdar Öztürk (Akademisyen)

Tunca Arslan (Sinema Yazarı)

Yaşar Hız (Yayıncı)

Mustafa Ertekin (Sinefil)

Seda Usubütün (Sekans – Sinema Yazarı)

 

SONUÇ DUYURUSU

Yarışma sonuçları 31 Mayıs 2017 Çarşamba günü Sekans web sayfasında ve medyada duyurulacaktır. Ödül alan yazılar elektronik dergimiz SEKANS Sinema Kültürü Dergisi’nde yayımlanmak üzere değerlendirilecektir.

 

Sekans Sinema Grubu Hakkında

Sinemanın yaşamında önemli bir rol oynadığını düşünen, onu bir yaşam biçimi olarak gören bireylerin kurduğu Sekans Sinema Grubu, yanına inandığı değerleri alarak yola çıktı: Sinemanın kitlelerce önemli görülen eğlence yönü, karakteristik açılımlarından biri olmakla kalmaz, tüketim toplumunun yaratıcısı ve besleyicilerinden biridir de. Sinema salt bir sanat değil, görsel-işitsel bir dil ve sınırsız bir veri bankasıdır. Grubumuzun ana uğraşısını eğitim seminerleri oluşturmaktadır. Bunun nedeni, sinemanın varsıllaşamaması konusunda gördüğümüz en büyük engelin eğitim ve bilgi boşluğu olduğuna inanmamızdır. Yapım, yayıncılık, yayımcılık, arşiv, organizasyon ve kültürel etkinlik konularında gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla sinema kültürünün ve sevgisinin gelişip güçlenmesini sağlamak, sinema çalışanlarının ve sinemaseverlerin sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılamak, öncelikli amaçlarımız arasındadır.

Film Festivalleri ve Kısa Film Yarışmaları

kurmacakafa. fictionhead. blue // storyteller. dreamer. film director. entrepreneur // film. photography. visual arts // Parazit Film. Kısa İyidir